Tam Kare Sayılar Çıkmış TEOG Soruları

Tam kare sayılar bir doğal sayının karesi şeklinde yazılabilen sayılardır. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100… gibi sayılar tam kare sayılardır. aşka bir deyişle kenar uzunluğu bir tam sayı olan karenin alanı tam kare’dir.

  • 8.1.3.1. Tam kare doğal sayıları tanır.
  • 8.1.3.2. Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.

Tam Kare Sayılar TEOG Soruları

Kareköklü ifadelerle ilgili en kolay kazanımlardan biri tam kare sayılardır. Tam kare sayıları diğer sayılardan ayırt edebilmek bazen sorunun çözümü için yeterli olabilecektir. İşte çıkmış tam kare sayılar sorusu...